top of page
Verdensmaal-globus-gennemsigtig-RGB.png

FN´s VERDENSMÅL

 

I Adventure network bakker vi op om FN´s verdensmål

 

 

Helt konkret har vi fokus på mål nr. 3 sundhed og trivsel.

Mange af vores aktiviteter indeholder fysisk aktivitet,

og  vores fællesskab styrker den enkeltes motivation

til at holde sig i form, og leve et sundt liv.

Ligeledes indgår naturen i stort set alle vores aktiviteter,

som i sammenhæng med fællesskabet og følelsen af

at være en del af noget, gør at vi sikre trivsel hos den 

enkelte og i fællesskabet. 

verdensmal3.jpg

Nr. 5 Ligestilling mellem kønnene er også en af grundværdierne 

i Adventure Network, hvilket afspejler sig i vores bestyrelse og 

hos vores instruktører. Vi mener helt generelt, at netværk

og fællesskab er vejen til mere ligestilling,

både for mænd og kvinder, på hver deres punkter.

mqdefault.jpg
verdensmal17.jpg

 

 

Nr. 17 Partnerskaber for handling er en stor del af vores DNA

og Specielt punkt 17.17 arbejder vi med.

Det ligger os meget nært at være med til at

bygge broer, relationer, skabe muligheder og yde støtte til de

danske veteraner samt tidligere- og stadig tjenestegørende personel

fra politiet og militæret m.fl. Kort sagt, at være med til at give tilbage

til Danmarks veteraner. Vi vil gennem fællesskab og projekter

skabe rammerne for en bedre transition fra uniform til civil,

udvikle nye projekter og kurser og finde det bedste i såvel

instruktører som medlemmer og kursister i alle aldre -

og i fællesskab med andre foreninger og interesseorganisationer

med samme værdisæt som os selv.

bottom of page