top of page

Lyddæmper opfølgning grundet krav om supplerende oplysninger

Opdateret: 20. aug. 2022

Af Mikkel ElsborgJeg har hørt fra flere sider, at man er blevet møde med krav om supplerende oplysninger, fra Politiets Administrative Center (PAC) på baggrund af ansøgning om lyddæmper tilladelse, efter denne er overført til at følge riffel tilladelse i Danmark.


Eksempel på ordlyd:

Du har søgt om tilladelse til en lyddæmper. Grundet ændringer, behøver du ikke en særskilt tilladelse til en lyddæmper, hvis du ønsker at benytte lyddæmperen på din jagtriffel til jagtbrug. Du kan derfor frit erhverve en lyddæmper på grundlag af din riffeltilladelse, som jeg efter et opslag i vores våbensystem kan se, du har. Jeg har derfor besluttet at henlægge din ansøgning uden at foretage mig yderligere. Såfremt din ansøgning vedrører lyddæmpere til brug på et haglgevær eller et luft-og/eller fjedervåben, eller hvis din ansøgning vedrører lyddæmpere til andet end jagtbrug, bedes du oplyse Midt-og Vestjyllands Politi, Våbenafdelingen, herom, hvorefter behandlingen af din ansøgning vil blive genoptaget. Ændringen

Den 1. juli 2020 er våbenbekendtgørelsen ændret, hvilket betyder, at såfremt du i forvejen har tilladelse til et riflet våben, der benyttes til jagt, tillige har mulighed at erhverve lyddæmpere, der passer til det pågældende våben. De nye regler gælder også for de personer, der den 1. juli 2020 har tilladelse til en riffel, der er givet til jagtbrug.


Eller

”Vi kan imidlertid ikke færdigbehandle din ansøgning, idet ansøgningen ikke indeholder information om, i hvilket land du skal benytte lyddæmperen. Derudover har vi behov for dokumentation for, at der i det pågældende land er krav om særskilt tilladelse til at besidde og anvende en lyddæmper.”

Justitsministeriet oplyser i besvarelse af 16 marts til ovenstående som følger: Ved justitsministerens besvarelse af 1. marts 2021 af spørgsmål nr. 621 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, har Rigspolitiet oplyst, at et sådan særligt tilfælde eksempelvis kan være, hvis en jagttegnsindehaver er blevet mødt af et krav om våbentilladelse fra en udenlandsk myndighed. Det forhold, at en jagttegnsindehaver oplyser over for Politiets Administrative Center, at den pågældende skal på jagtrejse, udgør dog ikke i sig selv et særligt tilfælde. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at Rigspolitiet har haft kontakt med de svenske myndigheder med henblik på at orientere disse om ændringerne af de danske regler for lyddæmpere, som trådte i kraft pr. 1. juli 2020, hvilket i løbet af efteråret 2020 resulterede i, at praksis ved svenske toldekspeditioner blev ændret. Kilde https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/REU/spm/621/index.htm

Det er jo i sig selv et meget fint svar og dog At man ansøger om en tilladelse til en lyddæmper er ikke for at genere eller øge administrationen i PAC, og derfor forstår jeg ikke at det skal problematiseres. Ved ansøgning skal der udstedes en tilladelse dan danske borgere ikke vil inkriminere sig selv grundet nye danske regler.

Tilbage til krav om yderligere dokumentation med endnu et eksempel….. En del danske jægere jager i det svenske, og netop her har justitsministeriet lavet et konkret eksempel ved kontakt til de svenske myndigheder, herunder tullverket (formoder jeg da der henvises til svenske toldekspeditioner). Og det er jo meget fint, men fakta er at länsmanden eller svensk politi er fuldstændig ligeglade med aftaler lavet med tullverket, da de så vel som os danskere skal efterleve svensk våbenlagen.

Her fremgår det:

§1 - Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

§2 - Skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.


§3 - Vad som sägs om skjutvapen gäller också

  1. anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,

  2. obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,

  3. start- och signalvapen som laddas med patroner,

  4. armborst,

  5. tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar,

  6. slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

  7. anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och

  8. anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammunition än de är avsedda för.


Så når PAC spørger efter yderligere dokumentation ved lyddæmperansøgning til eksempelvis jagt i Sverige skal vi som danske jægere redegøre for svensk våbenlovgivning med henvisning til paragraf 1 og 3 stk F, hvor det tydeligt fremgår at lyddæmper sidestilles med skydevåben med krav om dokumentation. Så selvom du passerer en svensk tull kontrol med import/eksport formular, og efterfølgende bliver kontrolleret af svensk politi kan du blive tiltalt for brud på svensk våbenlovgivning med fare for konfiskation af udstyr, frakendelse af svensk jagtret samt bødestraf.

Umiddelbart tænker jeg ikke at der er danske jægere der søger lyddæmper tilladelse for tilladelsens skyld, men at man rent faktisk har et behov på lige fod med våbentilladelser. Yderligere mener jeg ikke at vi som kunder hos PAC har oplysningspligten (Men efter gældende våbencirkulære er det desværre sådan pt)


Opfordringen til at ændre dette er hermed delt

1.357 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page