top of page

Acerca de

Lerdue skydning

Der har de sidste hundrede år været stolte traditioner for afholdelse af fasan klapjagter, og der bliver til stadighed afholdt denne traditionsrige form for herregårdsjagt. Selve jagten foregår i et bredt udvalg af terræn typer, i alt fra den klassiske fasanremisse på åben mark, til de store dybe smeltevands slugter, der giver mulighed for særdeles højtflyvende fugle.

En skydeinstruktion kan hjælpe til forbedring af skydeevner, tilsigte større træfsikkerhed, mindske anskydninger på jagt, forståelse af afgivne skud både på jagt og på skydebanen, at bestå haglskydeprøven

at øge dit skyde- og jagtselvværd og mental træning før skudafgivelse

  
Inden hver skydelektion gennemgås, hvilke udfordringer eller ønsker skytten har til sin skydning. Vi optimerer tiden på skydebanen, således at der fokuseret arbejdes frem mod at indfri den tilsigtede forbedring.


Deltagere:           2-4 eller efter aftale
Forbrug:               Priserne er ekskl. forbrug af lerduer og patroner.


Kontakt an@adventurenetwork.dk for arrangement, priser og mere information.      

bottom of page