top of page

Velkommen til Adventure Network

Adventure Network er en oplevelsesvirksomhed, der tilbyder adventure og outdoor oplevelser til virksomheder. Vi har en passion for outdoor-livet og naturen.

Adventure Network tilbyder vi adskillige aktiviteter og træningsmoduler til teambuilding og lederskabsudvikling. Vores aktiviteter og træningsmoduler er tilpasset til hvert hold, baseret på deltagernes organisatoriske roller, deres alder, fysiske og psykologiske niveauer og forhåbninger. Vi blander også udgående læringsmoduler med indgående workshops, hvis det kræves, for at maksimere din/jeres læringsoplevelse. Vi sammensætter aktiviteterne i samarbejde med vores kunder for at sikre alle har en god oplevelse med hjem.  

 

Vi er alle outdoor-eksperter med en baggrund i militæret eller jagtlivet, og brænder for fællesskaber, motion, læring, udfordringer og udendørs aktiviteter, der bryder med normalen
og flytter os tættere sammen.  Og til tider udenfor komfortzonen.

 

Vi lægger en ære i at skabe de bedste naturoplevelser og hele tiden tænke nye måder at bruge naturen på. Derfor planlægger og arrangerer vi firmaevents, teambuilding og andre former for arrangementer, hvor indholdet og målet er at skabe fællesskab, dyrke motion og få en ny tilgang vores mange aktiviteter.


I Adventure Network vægter vi at: Der højt til loftet - Vi vil udleve vores fælles drømme events og projekter må ikke være kedelige, og skal skabe goodwill og venskaber.

 

Vi skaber i fællesskab den gode historie gennem forventningsafstemning og eksekvering. Vi kan alt i fællesskab - og i gensidig respekt for den enkelte. Vi glemmer ikke hyggen, naturen er vores fundament, og sætter vores begrænsninger. 

"ANX"

ANX’s fokuserer på ansvarlig ledelse og Samskabelse som samarbejdsform, hvor man som ligeværdige partnere, finder nye løsninger på fælles og komplekse problemstillinger.
Det handler om at samarbejde på måder, hvor ’plejer’ sættes på hylden, og nysgerrigheden og viljen til andre mål og metoder, er bærende.

Vi lever i en ganske særlig tid, hvor intet er som det plejer, derfor er vi nødt til at tænke nyt og gøre tingene på en ny måde.
Vi har alle muligheder for at designe nye vaner, hverdage og måder at være sammen på!

 

"FAN"

”Foreningen Adventure Network” (FAN) er foreningen, hvor vi gør en aktiv indsats for at samle private og enkeltpersoner gennem oplevelser og kurser, der normalt ikke udbydes til private.


FAN er samlingspunktet hvor vi oplever i flok og til priser hvor alle kan være med.    

FAN en platform for kombination af oplevelser, udfordringer, kurser - og vigtigst et netværk af ligesindede   
 

"ANS"

Adventure Network Skytteforening.

Mere info tilgår snarest er etableret 2022, og er pt I godkendelses proces ved myndighederne.
ANS er endnu ikke tilknyttet noget skydeanlæg, men vi vil skyde I Storkøbenhavns området (Nærmere information tilgår)       

 

 

Adventure Network består af mange værdier og elementer, men vigtigst af alt vores ønske

om at skabe oplevelser fællesskab og værdier, hvor naturen og fysisk udøvelse naturligt er inkluderet.

 

I Adventure Network vægter vi at: Der højt til loftet - Vi vil udleve vores fælles drømme events og projekter må ikke være kedelige, og skal skabe goodwill og venskaber.

 

Vi skaber i fællesskab den gode historie gennem forventningsafstemning og eksekvering.

Vi kan alt i fællesskab - og i gensidig respekt for den enkelte.

 

Vi glemmer ikke hyggen, naturen er vores fundament, og sætter vores begrænsninger.

Vision

Vi vil dele den magi, der opstår, når mennesker bygger/skaber et fællesskab på en event, tur eller arrangement.

Venskab, tillid, ærlighed, fortrolighed, retskaffenhed er nogle af vores kerne værdier.

At associere med andre positive, målrettede mennesker, der kan opmuntre og inspirere den enkelte.

Mission

Det ligger Adventure Network meget nært at være med til at bygge broer, relationer, skabe muligheder og yde støtte til de danske veteraner

samt tidligere- og stadig tjenestegørende personel fra politiet og militæret m.fl. Kort sagt, at være med til at give tilbage til Danmarks veteraner.

Vi vil gennem fællesskab og projekter skabe rammerne for en bedre transition fra uniform til civil, udvikle nye projekter og kurser og finde det bedste i såvel instruktører

som medlemmer og kursister i alle aldre - og i fællesskab med andre foreninger og interesseorganisationer med samme værdisæt som os selv.

Strategi

 Vi vil gennem fællesskab og projekter skabe rammerne for en bedre transition fra uniform til civil, udvikle nye projekter, kurser

og finde det bedste i såvel instruktører som medlemmer og kursister i alle aldre -

og i fællesskab med andre foreninger og interesseorganisationer med samme værdisæt som os selv.

Anbefalinger

I jo de brødre, søstre og livs(lege)kammerater, som jeg ikke vidste, at jeg gik manglede i mit liv. 

Skydeinstruktør

Julie Hey

Få vores nyhedsbrev

Tak, for din tilmelding!

bottom of page